Termeni si conditii pentru Zile de Naștere & Onomastice

Introducere

Clauzele și condițiile scrise pe această pagină web gestionează în toate aspectele utilizarea de către dumneavoastră a aplicației mobile Zile de Naștere & Onomastice, atât din platforma mobilă Google Android, cât și din Apple IOS. În cuprinsul prezentului document, aplicația mobilă Zile de Naștere & Onomastice poate fi denumită App, Aplicație sau Aplicația.
Prezentele Clauze se aplică integral și afectează utilizarea de către dumneavoastră a acestei App. Prin utilizarea App, confirmați că acceptați toate clauzele și condițiile scrise în prezentul document. Nu trebuie să utilizați această App dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste Clauze și condiții standard ale App.

Drepturi de proprietate intelectuală, Proprietarul și Operatorul de date

Această Aplicație este deținută de Horizon Business Consulting SRL, o societate cu sediul în România, având codul unic de identificare 40710155. Horizon Business Consulting SRL este Proprietarul și Operatorul de date al acestei Aplicații.
Horizon Business Consulting SRL și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în această Aplicație.

Lipsa garanțiilor

Această App este furnizată „ca atare”, cu toate defectele, iar Horizon Business Consulting SRL nu emite niciun fel de declarații sau garanții, de orice natură, în legătură cu această App sau cu orice parte din conținutul sau funcționalitățile acesteia. De asemenea, nimic din conținutul acestei App nu va fi interpretat ca o recomandare adresată dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

În niciun caz, nici Horizon Business Consulting SRL, nici vreunul dintre funcționarii, directorii și angajații acesteia nu va fi răspunzător/răspunzătoare pentru orice aspect care rezultă din sau legat în orice fel de utilizarea de către dumneavoastră a acestei App, indiferent dacă răspunderea respectivă este sau nu contractuală. Horizon Business Consulting SRL, inclusiv funcționarii, directorii și angajații acesteia, nu sunt răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, derivată sau specială care rezultă din sau legată în orice fel de utilizarea de către dumneavoastră a acestei App.

Despăgubire

Prin prezenta, acceptați să despăgubiți pe deplin Horizon Business Consulting SRL pentru și împotriva oricărei și/sau tuturor răspunderilor, costurilor, cererilor, motivelor care ar justifica o acțiune, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legate de încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre prevederile acestor Clauze.

Clauză de separabilitate

În cazul în care se constată că oricare dintre prevederile acestor Clauze este invalidă conform oricărei legislații aplicabile, prevederea respectivă va fi ștearsă, fără a afecta restul prevederilor din prezentul document.

Modificarea Clauzelor

Horizon Business Consulting SRL i se permite să revizuiască prezentele Clauze în orice moment după cum consideră potrivit și, prin utilizarea acestui site web, se așteaptă ca dumneavoastră să revizuiți prezentele Clauze în mod regulat.

Cesiune

Horizon Business Consulting SRL este autorizată să cesioneze, să transfere și să subcontracteze drepturile și/sau obligațiile sale în conformitate cu prezentele Clauze, fără nicio notificare. Cu toate acestea, dumneavoastră nu aveți permisiunea să cesionați, transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în conformitate cu prezentele Clauze.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Prezentele Clauze vor fi reglementate de și interpretate în conformitate cu legile statului român; pentru soluționarea oricărui litigiu, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea oricăror litigii.