Politica de Confidențialitate - Zile de Naștere & Onomastice

Introducere


Politica de confidențialitate menționată pe această pagină web gestionează toate aspectele de confidențialitate care vă privesc în cadrul utilizării Aplicației mobile Zile de Naștere & Onomastice, publicată atât pe platforma de aplicații mobile Google Play, cât și pe Apple App Store. În cadrul acestei politici, aplicația mobilă Zile de Naștere & Onomastice poate fi denumită App, Aplicație sau Aplicația.
Prezenta Politică de confidențialitate se aplică în totalitate și afectează utilizarea de către dumneavoastră a acestei App. Prin utilizarea App, confirmați acceptarea întregului conținut al acestei Politici de confidențialitate. Nu trebuie să utilizați această App dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste Clauze și condiții standard ale App sau cu Politica de confidențialitate a acesteia.

Confidențialitatea clienților noștri este o prioritate pentru noi; în acest scop, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura de gestionarea confidențialității clienților noștri în conformitate cu standardele de piață cunoscute și în conformitate cu normele de reglementare a protecției informațiilor cu caracter personal.

Prezenta Politică este pregătită în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016 / 679 - denumit RGPD.


Definiții

„Informații cu caracter personal” înseamnă orice informație care poate fi utilizată, fie individual, fie în combinație cu alte informații, pentru a identifica personal o persoană fizică, inclusiv, dar fără a se limita la prenume și nume, profil personal, adresă de e-mail sau altă informație de contact.

„Date de utilizare” înseamnă informații colectate automat prin intermediul Aplicației (sau al serviciilor terțe utilizate în Aplicație), care pot include adrese IP sau nume de domeniu ale dispozitivelor utilizate de către Utilizatorii care folosesc Aplicația, adrese URI (identificator uniform de resurse), orele solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică statusul răspunsului pe server (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare folosit de Utilizator, diferitele detalii cu privire la oră și dată pentru fiecare vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul Aplicațiilor) și detaliile despre traiectoria urmată în cadrul Aplicațiilor, cu referire specială la secvența de pagini vizitate și la alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

„Utilizator” sau „Utilizatori” înseamnă persoana care folosește Aplicația care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

„Persoană vizată” înseamnă persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

„Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului, astfel cum este descris în prezenta Politică de confidențialitate.

„Operator de date” sau „Proprietar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind operarea și utilizarea Aplicației. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este Proprietarul Aplicației.

„Serviciu” sau „Servicii” înseamnă serviciile furnizate de Aplicație, astfel cum sunt descrise în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și în această Aplicație.

„Uniunea Europeană” sau „UE” înseamnă, cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate referirile din acest document la Uniunea Europeană, inclusiv toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Owner and Data Controller

Această Aplicație este deținută de Horizon Business Consulting SRL, o societate cu sediul în România, având codul unic de identificare 40710155. Horizon Business Consulting SRL este Proprietarul și Operatorul de date în cadrul acestei Aplicații.

Horizon Business Consulting SRL și/sau licențiatorii acesteia dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în această Aplicație.

Adresa de e-mail de contact a Proprietarului este webmaster@alpha-tech.io

Informații cu caracter personal

Printre tipurile de informații cu caracter personal care pot fi colectate în timpul utilizării App, chiar de către App sau de terți, există identificatorii unici de dispozitiv pentru publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu), poziția geografică, Modulele cookie, informații despre dispozitiv, inițializarea Aplicației, actualizări ale Aplicației, date de utilizare, geografie/regiune, numărul de utilizatori, numărul de sesiuni, durata sesiunii, achiziții integrate, primele lansări, sisteme de operare, adresa de e-mail, prenume, numele de familie, gen, număr de telefon, nume de utilizator, țară, informații despre App, înregistrări dispozitiv. Detaliile privind fiecare tip de informații cu caracter personal colectate sunt furnizate în diferitele secțiuni ale acestei Politici de confidențialitate.

Scopul prelucrării

Informațiile Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciile, precum și în scopul monitorizării infrastructurii, al modulelor „Analytics”, al contactării Utilizatorului și al răspunsului la întrebările sau cererile de asistență ale Utilizatorului, al publicității și al interacțiunilor bazate pe locație.

Utilizatorii pot regăsi informații detaliate suplimentare cu privire la astfel de scopuri de prelucrare și cu privire la datele cu caracter personal utilizate în fiecare scop în secțiunile respective ale prezentului document.

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează folosind computere și/sau instrumente IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea Aplicației (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau unor părți externe (precum furnizorii de servicii tehnice, furnizorii de e-mail, furnizorii de servicii de gazduire, companiile IT, agențiile de comunicații terțe) numite, dacă este cazul, de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment Proprietarului

Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate. Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a unui astfel de contract. Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot regăsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului îi poate fi permis să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a oferit consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să o facă pentru îndeplinirea unei obligații juridice sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Locul prelucrării

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor Utilizatorului către o altă țară decât țara în care se află. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Această App se bazează pe servicii terțe, cum ar fi cele furnizate de Google LLC pentru Publicitate și module „Analytics”, iar datele pot fi transferate în țările în care operează Google LLC sau partenerii din lista aprobată.

Funcționalitatea de bază a Aplicației

Funcționalitatea de bază a Aplicației se desfășoară pe dispozitivul dumneavoastră mobil prin prelucrarea listei de contacte native din telefon și generarea evenimentelor în conformitate cu setările Aplicației. Conținutul dumneavoastră de contacte nu este copiat și nici prelucrat în afara telefonului dumneavoastră mobil.

Module „Analytics”

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorilor, în vederea îmbunătățirii experienței Utilizatorului, precum și a colectării jurnalelor de crash și a încărcării acestora în modulul Google Firebase Crashlytics pentru analiza crashurilor.

Google Analytics & Crashlytics for Firebase (Google LLC)

Google Analytics pentru Firebase sau Firebase Analytics și Firebase Crashlytics sunt servicii furnizate de Google LLC.
Pentru a înțelege modul în care Google utilizează datele, consultați politica partenerilor Google.

Acestea sunt servicii Firebase care pot partaja date cu alte instrumente furnizate de platforma Firebase, cum ar fi raportarea crashurilor, statisticile de utilizare etc.

Aplicația utilizează identificatori pentru dispozitive mobile și tehnologii similare Modulelor cookie pentru a rula serviciul Firebase Analytics.

Utilizatorii pot renunța sau înscrie la Google Analytics din setările dispozitivului. Pentru simplitate, renunțarea și înscrierea înseamnă activarea sau dezactivarea funcției Analytics din meniul de setări al dispozitivului.

Date cu caracter personal colectate atunci când sunt activate Analytics: inițializarea Aplicației, actualizări ale aplicației, Modulele cookie, informații despre dispozitiv, primele lansări, geografie/regiune, achiziții integrate, număr de sesiuni, număr de utilizatori, sisteme de operare, durata sesiunii, identificatori de dispozitiv unici pentru publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu), date de utilizare.

Contactarea Utilizatorului

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul autorizează Proprietarul Aplicației să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde la solicitări, depanare sau pentru a răspunde la întrebări, pentru cotații sau orice alt tip de cereri, astfel cum sunt solicitate în formular.

Date cu caracter personal colectate: țară, adresă de e-mail, prenume, nume de familie, identificatori de dispozitiv.

Publicitate, utilizare Module cookie și prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Publicitatea are o relație directă cu utilizarea Modulelor cookie. Un Modul cookie este un fișier text de mici dimensiuni trimis către dispozitivul dumneavoastră. Acesta ajută site-ul web să rețină informații despre vizita dumneavoastră, cum ar fi limba preferată și alte setări. Acest aspect poate face următoarea vizită a Utilizatorului mai ușoară și site-ul web mai util pentru Utilizatori. Această aplicație folosește Module cookie ca parte a serviciului Google AdMob și afișează reclame nepersonalizate pentru utilizatorii din Regatul Unit al Marii Britanii și UE.

Reclamele nepersonalizate sunt reclame care nu se bazează pe comportamentul trecut al unui Utilizator. Acestea sunt direcționate folosind informații contextuale, inclusiv direcționare geografică neprelucrată (cum ar fi la nivel de oraș) bazată pe locația curentă și conținut pe site-ul sau aplicația actuală sau termenii de căutare actuali. Google interzice toate direcționările personalizate, inclusiv direcționarea demografică și direcționarea către lista de utilizatori.

Deși reclamele nepersonalizate nu folosesc Module cookie sau identificatori de reclame mobile pentru direcționarea reclamelor, acestea utilizează în continuare Module cookie sau identificatori de reclame mobile pentru limitarea frecvenței, raportarea agregată a reclamelor și pentru a combate frauda și abuzul.

Acceptarea utilizării Modulelor cookie este obligatorie pentru utilizarea acestei Aplicații pentru funcționalitatea de bază, deoarece App este dezvoltată într-un mod care să asigure că, la prima utilizare, consimțământul de a accepta utilizarea Modulelor cookie și clauzele și condițiile este obligatoriu pentru a putea iniția utilizarea Aplicației.Mai multe detalii despre modul în care Google LLC folosește informațiile cu caracter personal pentru serviciile sale utilizate de această App se pot regăsi la acest link https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Utilizatorii care achiziționează opțiunea Eliminarea reclamelor in App nu fac obiectul niciunei preferințe de publicitate, deoarece publicitatea este dezactivată pentru aceștia, iar serviciul Google AdMob nu este utilizat pentru utilizatorii care au achiziționat opțiunea de eliminare a reclamelor. Utilizatorii care nu doresc să facă obiectul impactului utilizării serviciilor de publicitate, astfel cum este descris mai sus, pot achiziționa opțiunea Eliminarea reclamelor in App sau pot opri utilizarea App.

Acțiuni legale

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a Aplicației sau a serviciilor conexe. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate solicita să divulge date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal ale Utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această Politică de confidențialitate, Proprietarul Aplicației poate furniza Utilizatorului, la cerere, informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Înregistrări de sistem și întreținere

În scopuri de operare și întreținere, Aplicația și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu Aplicația (înregistrări de sistem), sau utiliza alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Cum sunt gestionate solicitările „A nu se urmări”

Aplicația nu acceptă cereri „A nu se urmări”.

Pentru a stabili dacă vreunul dintre serviciile terțe pe care le folosește respectă solicitările „A nu se urmări”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări aduse prezentei Politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei Politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul Aplicației și/sau - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și juridic - trimițând o notificare Utilizatorilor prin intermediul oricăror informații de contact disponibile Proprietarului. Se recomandă insistent să verificați această pagină des, consultând data ultimei modificări specificată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul trebuie să obțină un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezenta Politică de confidențialitate va fi reglementată de și interpretată în conformitate cu legile statului român și, pentru soluționarea oricărui litigiu, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea oricăror litigii.

Data modificării

10 decembrie 2020